Κλιματική αλλαγή / DIY ανανεώσιμες

  • Τεχνο-εμμονές, ένας κριτικός οδηγός σε τεχνολογίες απέναντι στην κλιματική αλλαγή (Eλληνικά): «Αυτή η αναφορά, ερευνά τις μεγάλης κλίμακας τεχνολογίες που οργανισμοί και κυβερνήσεις θέτουν υπό τάπητος, που περιλαμβάνουν το υδρογόνο, την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, τα αγροκαύσιμα, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική ενέργεια, την ηλιακή και την αιολική ενέργεια, καθώς επίσης και μια σειρά προτάσεων για την ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την αφαίρεση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.» Corporate Watch report 2008, Μετάφραση από τη συλλογικότητα Farma, Ιούλιος 2010
  • Ότι να ´ναι ο καιρός δεν νομίζεις? (Ελληνικά) : «Όλα όσα δεν θα θέλατε να ξέρετε για τις κλιματικές αλλαγές αλλά θα πρέπει να μάθετε». Κόμιξ μεταφρασμένο από το φοιτητικό σχήμα grupo roso