Υλικό για τους Ζαπατίστας

 

 

  • 6η Διακήρυξη της Ζούγκλας Λακαντόνα: «Αυτός είναι ο απλός μας λόγος… » EZLN, Ιούνιος 2005:Διακήρυξη των Ζαπατίστας που περιέχει ιστορική αναδρομή, στόχους και θέσεις του Ζαπατιστικού κινήματος και αναγγέλει την «Άλλη Καμπάνια».

 

  • Οι Ζαπατίστας δεν είναι μόνοι, δεν είναι μόνες: Έντυπο της Ανοιχτής Συνέλευσης αλληλεγγύης στους Ζαπατίστας και ενάντια στην καταστολή στην Τσιάπας, Άνοιξη 2008:                        Σύντομο χρονικό του Ζαπατιστικού κινήματος, τα συμβούλια καλής διακυβέρνησης, η άλλη εκπαίδευση, η άλλη παραγωγή, η άλλη υγεία, η άλλη δικαιοσύνη, ο ρόλος των γυναικών, η άλλη καμπάνια, η εντεινόμενη καταστολή κ.α.

 

  • Ατένκο, Οαχάκα, Τσιάπας: Τα κάγκελα δεν θα φιμώσουν ποτέ την αλήθεια της εξέγερσης: Έντυπο των Αλληλέγγυων από τον ανάρχικο/αντιεξουσιαστικό/ελευθεριακό χώρο, Μάρτιος 2008:                                                                                                                                                                      -απεργία πείνας πολιτικών κρατουμένων στην Τσιάπας
    -έκθεση της διεθνούς επιτροπής πολιτών για την παρατήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων                                                                                                                                                                                                                        -η αλληλεγγύη ως αδελφοσύνη ή ως τοκογλυφία